Psikoloji Nedir?Klinik Psikoloji Nedir? Psikolog Nedir? Psikiyatri Nedir?

Psikoloji Nedir?Klinik Psikoloji Nedir? Psikolog Nedir? Psikiyatri Nedir?

20 Aralık 2018 0 Yazar: Admin

Psikoloji Nedir?

Psikoloji, bireylerin zihin ve davranışlarının sistematik olarak inceleyen bilimdir. Organizmaların hem doğrudan gözlenen davranışları, hem de düşünme, zihinde canlandırma, hatırlama ve hayal etme gibi doğrudan gözlenemeyen karmaşık zihinsel süreçleri psikolojinin inceleme alanına girer.

Psikolojinin birçok alt dalı vardır ve bunların arasından biriside klinik psikolojidir.

Peki klinik psikoloji nedir?

Klinik Psikoloji Nedir?

Klinik psikoloji bireyin zihinsel, davranışsal ve duygusal bozukluklarını inceleyen psikoloji dalıdır.

Psikoterapi yöntemlerini sıklıkla kullanan klinik psikoloji; araştırma, öğretim ve program geliştirme konularıyla da uğraşmaktadır.

Klinik psikoloji bir uzmanlık alanı olarak; bireylerin yanı sıra ailelerin ve çok çeşitli toplulukların yaşam boyu karşılaştıkları sorunları gidermeye çalışır.

Genel olarak çalışma alanı; sorunları test ve görüşme gibi tekniklerle değerlendirme, tanı koyma, çözüm için müdahale etme ve bilimsel araştırma alanlarını kapsar.

Eğitim, öğretim ve danışma gibi müdahalelerin yanı sıra ciddi psikopatolojik durumların tedavisi ile de ilgilenir.

Bu çalışmaları yürüten meslek mensupları Psikiyatri uzmanları ve Klinik psikologlardır.

Psikolog Nedir?

Psikolog, kelime anlamı itibariyle ruh bilimci demektir.

Psikologlar, bir grup ya da bireyin davranışlarını ya da hareket etme biçimlerini inceler; öğrendiği bilgi ve beceriler ile nedenleri açıklayıp çözüm üretmeye çalışır.

Psikologlar; cezaevi, klinik, hastane, adliye, adli tıp, okul ya da fabrika gibi farklı alanlarda çalışabilir.

Psikiyatri Nedir?

Psikiyatri; akıl hastalıklarının teşhisi, tedavisi ve önlenmesi ile uğraşan bilim ve hekimlik dalı.

İnsanın davranış dinamiklerini biyopsikososyal olarak açıklamak üzerine çalışan ve normal ile normal dışı davranış örüntülerini sınıflandırarak tedavi etmeye çabalayan tıp bilimi ve ruh hekimliğidir.

Ayrıca psikiyatrist olmak için tıp fakültesi bitirmek zorunludur.

Psikiyatri ve Psikolog Farkı Nedir?

Psikiyatristlerin Psikologlardan en büyük farkı 6 yıl tıp fakültesi eğitimi almış olmalarıdır.

Psikiyatristlerin tıp fakültesi eğitimi sonrasından üzerine 4 yılda uzmanlık yapmaları gerekmektedir.

Ayrıca en çok merak edilen sorulardan biri olarakta Psikologlar ilaç yazabilir mi?

Cevabı hayır, yani psikologlar ilaç yazamalar sadece psikiyatristler ilaç yazabilirler.

psikiyatrist = psikiyatr 🙂