Barutun İcadı ve Tarihi/Tarihçesi Barut Ne Zaman Bulunmuştur?

Barutun İcadı ve Tarihi/Tarihçesi Barut Ne Zaman Bulunmuştur?

3 Nisan 2019 0 Yazar: Admin

Barun Ne Zaman Bulundu/İcat Edildi

Farklı kaynaklarda barutun icadı konusunda fikir ayrılıkları olsa da, bilim insanları ve tarihçilerin yaptığı araştırmalarda barutun icadı Çinliler tarafından yapılmıştır görüşü ağırlık kazanmaktadır. Günümüzde silahlar başta olmak üzere havai fişeklerin kullanımında da yer alan barut, faydalı icatlar arasında yer alması kadar, insanlık tarihi için kan ve gözyaşının daha hızlı bir şekilde toplumsal kitlelerde görülmesine de neden olmuştur. Çünkü günümüzde kullandığımız silahların yanı sıra birçok savaş teknolojisinde barutun kullanılması, güçlü olanın güçsüz olana hakim olmak için kullandığı bir buluş haline gelmiştir.

 

Barutun İcadı

Barutun icadı ile ortada olan bulgulara baktığımızda, Çinliler tarafından 9. Yüzyılın başlarında bulunduğunu söylemek mümkündür. Wei Boyang tarafından kaleme alınmış belgeler incelendiğindeyse, barut formülü için ilk izlere milattan sonra 142 yılında rastlandığını görebilirsiniz.

Zira Wei Boyang yazmış olduğu yazı da, toz halinde olan ve şiddetle patlayarak ışıkları dans eden bir tozdan bahsetmiştir. Boyang’ın bahsetmiş olduğu bu tozun, barut olduğu konusunda fikir birliği olsa da Çinliler tarafından yapılan barutun icadı ile aynı etkiyi göstermediği düşünülmektedir.

Milattan sonra 700 yılında baktığımızdaysa, Çin hanedanlığı döneminde kutlamaları şenlendirmek ve daha eğlenceli hale getirmek için barut kullanıldığına dair kayıtlara rastlamak mümkündür. Barutun icadı sonrasında ilk kez silah olarak kullanılması ise milattan sona 904 yılında, yine Çinliler tarafından gerçekleşmiştir.

Barut-ne-zaman-icat-edilmiştir

Barutun tam olarak ne işe yaradığını ve nasıl kullanıldığını sır gibi saklayan Çinliler, bu buluş sonrasında bölgede önemli katliamlar gerçekleştirmiş ve diğer topluluklara hakimiyet kurmak için barutla çalışan silahlarla birçok masum insandan kan ve gözyaşı akmasına neden olmuştur. Bu sırrı 1100 yılına kadar kimseyle paylaşmayan Çin, sonrasında ticari kaygılar nedeniyle diğer milletler ile paylaşılmış ve dünya genelinde hızlı bir şekilde yayılmaya başlamıştır.

Ortadoğu’da Barut Kullanımı

Barutun icadı sonrasında Ortadoğu’da kullanılan ilk barutla ilgili kayıtlar, Suriyeli Hasan El-Rammah adlı yazarın kitabında yer almaktadır. Arapça yazılan bu kitapta, barut hakkında kısa bilgilere yer verilmiştir.

Kitapta aynı zamanda barutun 12. Yüzyılın sonlarına doğru Arap dünyasında yayıldığı belirtilmektedir.

Avrupa’da İlk Barut Kullanımı

Farklı kaynaklara baktığımızda, Avrupa’da barutun silahlarda ilk olarak kullanılması, 1241 yılında yapılan Mohi Savaşını işaret etmektedir. Bu savaşta Moğolların Avrupalılara karşı savaşta kullanıldığı bilinen barut, 1248 yılındaysa Sevilla’da toplarda kullanılmıştır. Bu dönemde kullanılan toplarda barutun itme gücünden yararlanılmış ve top ile atılan demir bilyelerin daha uzaklara şiddetle gitmesini sağlamıştır.

O dönemlerde yapılan ilk deneme ve savaşlarda barutun etkisiyle top güllelerinin kale duvarlarında etkili tahribata yol açtığının görülmesi, barutun çok hızlı bir şekilde diğer milletler tarafından da kullanılmasına neden olmuştur. Zira kılıç ya da ok gibi kesici ve delici aletlerle yapılan savaşlarda çok daha etkili bir silahın bulunması, milletlerarası mutlak hakimiyet için oldukça etkili bulunmuştur. Barutun icadı Afrika’ya ve 1400’lü yıllardaysa Portekiz’e ulaşmıştır.